Hướng dẫn Chi tiết về lệnh ipconfig để làm mới địa chỉ IP – trên máy tinh – Laptop

Cách sử dụng lệnh ipconfig để làm mới địa chỉ IP cho thiết bị máy tính

Lệnh ipconfig là một công cụ hữu ích cho những người sử dụng máy tính, tiện ích này giúp xem thông tin cấu hình địa chỉ IP, yêu cầu cấp lại IP từ DHCP server hoặc xóa cache DNS. Vì vậy, bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng lệnh ipconfig cho những người chưa quen thuộc với công cụ này.

1. Cách tìm địa chỉ IP sử dụng lệnh ipconfig

– Bước 1: Hãy mở Command Prompt

Bạn sử dụng tổ hợp phím Windows + R > Gõ “cmd” > và chọn OK.

Mở hộp thoại Run

Mở hộp thoại Run

– Bước 2: Nhập lệnh ipconfiig xem địa chỉ IP

Hoàn thành mở Command Prompt > Nhập lệnh ipconfig > Nhấn Enter.

Xem địa chỉ IP

Xem địa chỉ IP

Giải thích về các thông tin trong ảnh:

  • Link-local IPv6 Address: Địa chỉ IPv6 được sử dụng để truy cập trực tiếp trong một mạng cục bộ (LAN) và chỉ có thể được sử dụng trong mạng đó. Nó là địa chỉ IPv6 trên máy tính của bạn.

  • IPv4 Address: Địa chỉ IPv4 là một địa chỉ duy nhất được cấp phát cho mỗi thiết bị trong mạng internet. Địa chỉ này được sử dụng để xác định vị trí của máy tính hoặc thiết bị trên internet. Thông thường, hạ tầng mạng tại Việt Nam đang sử dụng địa chỉ IPv4.

  • Subnet Mask: Subnet Mask là một số đánh dấu các bit mạng của địa chỉ IP. Nó được sử dụng để xác định dải mạng hiện tại của lớp địa chỉ trên. Ví dụ: nếu Subnet Mask là 255.255.255.0, nghĩa là 24 bit đầu tiên của địa chỉ IP xác định địa chỉ mạng và 8 bit cuối cùng xác định địa chỉ host.

  • Default Gateway: Default Gateway là địa chỉ IP của router hoặc gateway mặc định được sử dụng để kết nối với các mạng khác. Nó là địa chỉ chính của mạng của bạn, nơi cấp mạng cho toàn bộ hệ thống. Khi một thiết bị muốn truy cập vào mạng bên ngoài, nó sẽ gửi yêu cầu đến Default Gateway và router sẽ chuyển tiếp yêu cầu đó tới mạng bên ngoài.

– Bước 3: Cách Reset địa chỉ IP trên máy tính

Bạn nhập lệnh ipconfig/release > Nhấn Enter.

Reset địa chỉ IP

Reset địa chỉ IP

– Bước 4: Làm mới địa chỉ IP

Nhập lệnh ipconfig/renew để lấy địa chỉ IP mới từ máy chủ DHCP. Kết quả hiển thị đầu ra lệnh ipconfig/renew sẽ cho biết địa chỉ IP mới từ máy chủ DHCP.

Làm mới địa chỉ IP

Làm mới địa chỉ IP

Để làm mới địa chỉ IP trên máy tính hoặc thiết bị di động, bạn có thể sử dụng lệnh ipconfig/renew. Khi bạn nhập lệnh này vào Command Prompt (Windows) hoặc Terminal (Mac và Linux), máy tính của bạn sẽ gửi yêu cầu mới đến máy chủ DHCP để yêu cầu địa chỉ IP mới. Sau đó, máy tính của bạn sẽ nhận được địa chỉ IP mới từ máy chủ DHCP và lưu trữ nó trên hệ thống của bạn. Kết quả hiển thị đầu ra lệnh ipconfig/renew sẽ cho biết địa chỉ IP mới từ máy chủ DHCP.

2. Các dòng lệnh ipconfig nâng cao

– ipconfig/?: sẽ hiển thị thông báo trợ giúp.

Dùng lệnh ipconfig để xem thông báo trợ giúp

Dùng lệnh ipconfig để xem thông báo trợ giúp

– ipconfig/all: Hiển thị tất cả thông tin cấu hình.

Lệnh “ipconfig/all” là một lệnh được sử dụng trên Windows để hiển thị tất cả các thông tin cấu hình mạng của máy tính. Khi bạn nhập lệnh này vào Command Prompt, nó sẽ cho bạn một danh sách chi tiết về thông tin mạng của máy tính bao gồm địa chỉ IP, subnet mask, default gateway, MAC address, thông tin DNS và nhiều thông tin khác. Nó cung cấp cho bạn thông tin cấu hình mạng chi tiết để bạn có thể kiểm tra và sửa đổi cấu hình mạng nếu cần thiết.

Dùng lệnh ipconfig để xem cấu hình máy tính

Dùng lệnh ipconfig để xem cấu hình máy tính

  • “ipconfig/allcompartments” là một lệnh được sử dụng trên Windows để hiển thị thông tin của tất cả các phần của mạng. Điều này bao gồm các kết nối mạng chính và các kết nối mạng ảo, chẳng hạn như các máy ảo, các máy chủ ảo, hoặc các kết nối VPN.

  • “ipconfig/flushdns” là một lệnh để xóa bộ nhớ đệm DNS Resolver trên máy tính của bạn. DNS Resolver giữ một bản sao lưu của các thông tin DNS trên máy tính để giảm thiểu thời gian tìm kiếm các thông tin DNS. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, thông tin này có thể bị lỗi hoặc hết hạn, khiến cho truy cập mạng của bạn bị chậm hoặc không hoạt động. Lệnh “ipconfig/flushdns” sẽ xóa bộ nhớ đệm DNS Resolver và làm mới lại thông tin DNS.

  • “ipconfig/registerdns” là một lệnh để làm mới tất cả các DHCP lease và đăng ký lại tên DNS trên máy tính của bạn. DHCP lease là một địa chỉ IP được cấp phát bởi máy chủ DHCP trong một khoảng thời gian cụ thể. Khi lease hết hạn, máy tính của bạn sẽ tự động yêu cầu một lease mới. Lệnh “ipconfig/registerdns” sẽ làm mới tất cả các lease DHCP và đăng ký lại tên DNS để đảm bảo rằng máy tính của bạn nhận được các thông tin mạng mới nhất.

  • “ipconfig/displaydns” là một lệnh để hiển thị nội dung của bộ nhớ cache DNS Resolver trên máy tính của bạn. Khi truy cập vào một trang web hoặc máy chủ, máy tính của bạn sẽ lưu trữ thông tin DNS vào bộ nhớ đệm DNS Resolver để giảm thiểu thời gian tìm kiếm các thông tin DNS. Lệnh “ipconfig/displaydns” sẽ hiển thị các thông tin DNS được lưu trữ trong bộ nhớ cache DNS Resolver để bạn có thể kiểm tra các thông tin này.

Dùng lệnh ipconfig để xem nội dung của bộ nhớ cache DNS Resolver

Dùng lệnh ipconfig để xem nội dung của bộ nhớ cache DNS Resolver

Các lệnh “ipconfig/showclassid” và “ipconfig/setclassid” liên quan đến việc quản lý và cấu hình các ID lớp DHCP trên adapter mạng của máy tính. DHCP là viết tắt của Dynamic Host Configuration Protocol, một giao thức mạng được sử dụng để cấp phát địa chỉ IP và các thông số cấu hình mạng khác cho các thiết bị trong mạng.

Khi một adapter mạng được kết nối với một mạng sử dụng DHCP, nó sẽ nhận được một ID lớp DHCP mặc định từ máy chủ DHCP. ID lớp DHCP được sử dụng để phân biệt các thiết bị và cấu hình khác nhau trong mạng.

Lệnh “ipconfig/showclassid” được sử dụng để hiển thị tất cả các ID lớp DHCP được cho phép cho adapter mạng. Nó sẽ hiển thị danh sách các ID lớp DHCP và địa chỉ MAC của adapter mạng tương ứng.

Lệnh “ipconfig/setclassid” được sử dụng để chỉnh sửa hoặc thêm mới ID lớp DHCP trên adapter mạng. Khi sử dụng lệnh này, bạn cần chỉ định tên adapter mạng và ID lớp DHCP mà bạn muốn thay đổi hoặc thêm mới.

Việc quản lý và cấu hình các ID lớp DHCP có thể hữu ích trong việc xác định và kiểm soát các thiết bị và cấu hình mạng trong một mạng lớn.

Xem thêm về:

Tin tức Khuyến mãi dịch vụ internet viettel Thông tin khuyến mãi Và thủ thuật

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *