Pixelmator Pro beta

Pixelmator Pro beta

Pixelmator Pro 2.2

Pixelmator Pro 2.2 Carmel sẽ được phát hành không lâu nữa kể từ bây giờ, khi macOS Monterey mới tuyệt vời có sẵn. Chúng tôi sẽ bổ sung hỗ trợ tương thích đầy đủ cho macOS Monterey và hỗ trợ thực sự rộng rãi cho các Phím tắt hoàn toàn mới cho macOS với hơn 24 phím tắt mới! Và hôm nay, chúng tôi đang cung cấp nó để thử nghiệm beta thông qua TestFlight.

Pixelmator Pro beta với hỗ trợ Phím tắt hiện đã có trên TestFlight

Chúng tôi đã thực sự mong đợi TestFlight cho macOS từ lâu vì vậy chúng tôi muốn trở thành một trong những ứng dụng đầu tiên có sẵn trên nó, ngay cả khi bản thân TestFlight vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Nếu bạn muốn tham gia vào nhóm người thử nghiệm beta TestFlight của chúng tôi, bạn có thể làm như vậy tại liên kết bên dưới. Xin lưu ý rằng bạn cần chạy macOS Monterey beta và tải xuống phiên bản beta của TestFlight từ trang tải xuống dành cho Nhà phát triển của Apple . Chúng tôi đã mở 500 điểm thử nghiệm beta ngay bây giờ, vì vậy hãy nhanh chóng nắm bắt!

Ghi chú macOS Monterey

macOS Monterey đang trong giai đoạn thử nghiệm, TestFlight đang trong giai đoạn thử nghiệm và Pixelmator Pro 2.2 cũng đang trong giai đoạn thử nghiệm. Đó là rất nhiều khả năng xảy ra sai sót và phần mềm thử nghiệm beta có nghĩa là bạn sẽ thấy lỗi. Vì vậy, xin vui lòng, chỉ tham gia phiên bản beta nếu bạn biết và chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *