Tag Archives: phầm mềm

Hướng dẫn chi tiết cách tải phần mềm vssid

Hướng dẫn chi tiết cách tải phần mềm vssid

VssID là ứng dụng chính thức trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm cung cấp những thông tin cần thiết cho người sử dụng về thẻ BHYT giúp người tham gia nắm bắt được quá trình tham gia, thụ hưởng các chính sách, đồng thời người dùng […]