Chúng tôi đã đơn giản hóa quá trình đăng ký gói cước 4G Viettel cho bạn. Cú pháp đăng ký đã được tích hợp sẵn vào nút “SOẠN TIN NHẮN SMS” cho từng gói cước. Khi bạn nhấn vào nút này, hệ thống sẽ tự động chuyển bạn đến giao diện soạn thảo tin nhắn với cú pháp đã được điền sẵn. Với sự đơn giản này, bạn chỉ cần nhấn nút "Gửi" sau khi xem lại tin nhắn của mình, và bạn sẽ đăng ký thành công vào gói cước mong muốn. Điều tốt là ( nếu đăng ký không thành công, bạn sẽ không bị trừ tiền ). Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quá trình đăng ký.

GÓI 4G THEO THÁNG HOT

GÓI V160B

Giá: 120GB (4GB/ ngày)
Miễn phi gọi nội mạng 10 phút/ cuộc 100 phút gọi ngoại mạng - Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel V160B
ĐĂNG KÝ V160B QUA SMS!

GÓI MXH100

Giá: 100.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phi xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel MXH100
ĐĂNG KÝ MXH100 QUA SMS!

GÓI SD135

Giá: 150GB (5GB/ ngày)
150GB (5GB/ ngày) Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel SD135
ĐĂNG KÝ SD135 QUA SMS!

GÓI V200B

Giá: 200.000đ/30 ngày
8GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc + Ngoại mạng 100 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel V200B
ĐĂNG KÝ V200B QUA SMS!

GÓI 4G THEO THÁNG HOT

GÓI MXH100

Giá: 100.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phi xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel MXH100
ĐĂNG KÝ MXH100 QUA SMS!

GÓI 30N

Giá: 300.000đ/30 ngày
5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc+ Ngoại mạng 150 phút/tháng Miễn phí nhắn tin SMS nội mạng + Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel 30N
ĐĂNG KÝ 30N QUA SMS!

GÓI MXH120

Giá: 120.000đ/30 ngày
30GB (1GB/ngày) + Miễn phí data Tiktok, Facebook (Messenger), Youtube + Miễn phí nội mạng 10 phút/ cuộc + 30 phút ngoại mạng + Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel MXH120
ĐĂNG KÝ MXH120 QUA SMS!

GÓI MXH150

Giá: 150.000đ/30 ngày
1.5GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 50 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel MXH150
ĐĂNG KÝ MXH150 QUA SMS!

GÓI 4G THEO THÁNG HOT

GÓI V200C

Giá: 200.000đ/30 ngày
4GB/ngày + Nội mạng 20 phút/cuộc(tối đa 1000p) + Ngoại mạng 100 phút/tháng
a>Đăng ký qua my viettel V200C
ĐĂNG KÝ V200C QUA SMS!

GÓI SD90

Giá: 90.000đ/30 ngày
45GB tốc độ cao (1,5GB/ngày)
a>Đăng ký qua my viettel SD90
ĐĂNG KÝ SD90 QUA SMS!

GÓI SD120

Giá: 120.000đ/30 ngày
30GB (1GB/ngày) + Miễn phí data Tiktok, Facebook (Messenger), Youtube + Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel SD120
ĐĂNG KÝ SD120 QUA SMS!

GÓI SD150

Giá: 150.000đ/30 ngày
90GB tốc độ cao (3GB/ngày) + Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel SD150
ĐĂNG KÝ SD150 QUA SMS!

GÓI ST120K

Giá: 120.000đ/30 ngày
60GB/tháng (2GB/ngày) + Miễn phí data truy cập TV360
a>Đăng ký qua my viettel ST120K
ĐĂNG KÝ ST120K QUA SMS!

GÓI ST150K

Giá: 150.000đ/30 ngày
90GB (3GB/ ngày tốc độ cao) Miễn phí data truy cập ứng dụng TV360
a>Đăng ký qua my viettel ST150K
ĐĂNG KÝ ST150K QUA SMS!

GÓI V90C

Giá: 90.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Nội mạng dưới 20 phút + Ngoại mạng 20 phút/tháng
a>Đăng ký qua my viettel V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI SD70

Giá: 70.000đ/30 ngày
30GB tốc độ cao (1GB/ngày)
a>Đăng ký qua my viettel SD70
ĐĂNG KÝ SD70 QUA SMS!

GÓI V90B

Giá: 90.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc + Ngoại mạng 30 phút/tháng
a>Đăng ký qua my viettel V90B
ĐĂNG KÝ V90B QUA SMS!

GÓI V120B

Giá: 120.000đ/30 ngày
1.5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc + Ngoại mạng 50 phút/tháng
a>Đăng ký qua my viettel V120B
ĐĂNG KÝ V120B QUA SMS!

GÓI V150B

Giá: 150.000đ/30 ngày
2GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc + Ngoại mạng 80 phút/tháng +Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel V150B
ĐĂNG KÝ V150B QUA SMS!

GÓI TV120K

Giá: 120.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel TV120K
ĐĂNG KÝ TV120K QUA SMS!

GÓI CHUYÊN GỌI

GÓI MP90S

Giá: 90.000đ/30 ngày
Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 600 phút) + 40 phút gọi ngoại mạng
a>Đăng ký qua my viettel MP90S
ĐĂNG KÝ MP90S QUA SMS!

GÓI MP120S

Giá: 120.000đ/30 ngày
Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
a>Đăng ký qua my viettel MP120S
ĐĂNG KÝ MP120S QUA SMS!

GÓI V90B

Giá: 120.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc + Ngoại mạng 30 phút/tháng
a>Đăng ký qua my viettel V90B
ĐĂNG KÝ V90B QUA SMS!

GÓI V120B

Giá: 120.000đ/30 ngày
1.5GB/ngày + Nội mạng 10 phút/cuộc + Ngoại mạng 50 phút/tháng
a>Đăng ký qua my viettel V120B
ĐĂNG KÝ V120B QUA SMS!

GÓI MP70X

Giá: 70.000đ/30 ngày
Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
a>Đăng ký qua my viettel MP70X
ĐĂNG KÝ MP70X QUA SMS!

GÓI MP90X

Giá: 90.000đ/30 ngày
Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
a>Đăng ký qua my viettel MP90X
ĐĂNG KÝ MP90X QUA SMS!

GÓI MP120X

Giá: 120.000đ/30 ngày
Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 1000 phút)
a>Đăng ký qua my viettel MP120X
ĐĂNG KÝ MP120X QUA SMS!

GÓI MP70S

Giá: 70.000đ/30 ngày
Miễn phí gọi nội mạng 20 phút/ cuộc (Tối đa 500 phút) + 30 phút gọi ngoại mạng
a>Đăng ký qua my viettel MP70S
ĐĂNG KÝ MP70S QUA SMS!

GÓI COMBO DATA+THOẠI

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI DATA THEO NGÀY

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI CHU KỲ 3 THÁNG

GÓI 3SD150

Giá: 450.000đ/30 ngày
270GB tốc độ cao (3GB/ngày) +Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel 3SD150
ĐĂNG KÝ 3SD150 QUA SMS!

GÓI 3MXH100

Giá: 300.000đ/3 tháng
1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel 3MXH100
ĐĂNG KÝ 3MXH100 QUA SMS!

GÓI 3MXH120

Giá: 360.000đ/30 ngày
1GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 180 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel 3MXH120
ĐĂNG KÝ 3MXH120 QUA SMS!

GÓI 3MXH150

Giá: 450.000đ/30 ngày
1.5GB/ngày + Miễn phí Tiktok, Facebook, Youtube + Miễn phí gọi nội mạng 10 phút/ cuộc + 300 phút gọi ngoại mạng +Miễn phí xem TV360
a>Đăng ký qua my viettel 3MXH150
ĐĂNG KÝ 3MXH150 QUA SMS!

GÓI COMBO CHU KỲ 6 THÁNG - 12 THÁNG

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI 90K/THÁNG

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI V90C

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V90C
ĐĂNG KÝ V90C QUA SMS!

GÓI V180B

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V180B
ĐĂNG KÝ V180B QUA SMS!

GÓI V180B

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Data 30 GB (1GB / Ngày)
call2 1.000 Phút Nội Mạng
in call 435414 Ngoại Mạng 20 Phút
a>Chi tiết Gói V180B
ĐĂNG KÝ V180B QUA SMS!

Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Viettel Trên Điện Thoại Di Động

Hướng Dẫn Đăng Ký 4G Viettel Trên Điện Thoại Di Động

Giới Thiệu dịch vụ 4g viettel mới nhất

Dịch vụ 4G Viettel là công nghệ mạng di động thế hệ thứ tư, mang đến tốc độ truy cập Internet nhanh gấp 10 lần so với 3G. Với 4G Viettel, bạn có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc, chơi game, lướt web,… mà không lo giật lag.

Cách Đăng Ký 4G Viettel Trên Điện Thoại Di Động

Bước 1: Mở Cài Đặt Mạng 4G trên điện thoại

Để đăng ký 4G Viettel và sử dụng dịch vụ 4G ( lte ), bạn cần mở cài đặt mạng trên điện thoại di động của mình. Cách thực hiện cụ thể như sau:

 • Trên điện thoại Android, bạn mở ứng dụng Cài đặt > Mạng và Internet > Mạng di động > chọn mục 4G hoặc LTE.
 • Trên điện thoại iPhone, bạn mở ứng dụng Cài đặt > Di động > chọn mục 4G hoặc LTE.

Bước 2: Chọn gói Đăng Ký 4G phù hợp qua tin nhắn

Tiếp theo, bạn chọn tùy chọn Đăng Ký 4G viettel. Cách thực hiện cụ thể như sau:

Soạn tin: Mã Gói DK5 gửi tới Tổng Đài 9123

– 9123: Là số tổng đài đăng ký gói (Miễn phí)

– DK5: Là mã kích hoạt khuyến mãi của gói

Thao tác thực hiện trên điện thoại qua 3 bước sau:

Bước 1: Quý khách bấm vào nút Đăng Ký Gói cước của Gói cước muốn sử dụng trên web viettel internet 24h

Bước 2: Hệ thống sẽ tự động điền cú pháp mã gói cước vào màn hình gửi tin nhắn của điện thoại của bạn.

Bước 3: Bấm Gửi tin nhắn từ điện thoại tới tổng đài 9123

chờ kết quả trả về: bạn sẽ ( đăng ký thành công ) vào gói cước mong muốn. Điều tốt là ( nếu đăng ký không thành công, bạn sẽ không bị trừ tiền ). Điều này đảm bảo tính minh bạch và an toàn trong quá trình đăng ký.

Bước 3: Lựa Chọn Gói Cước 4G viettel sao cho phù hợp

Sau khi mở chế độ 4G thành công, bạn sẽ phải lựa chọn gói cước 4G Viettel phù hợp. Viettel hiện có nhiều gói cước 4G với các ưu đãi khác nhau, bao gồm:

 • Gói cước ngày: Giá từ 10.000đ đến 50.000đ, cho phép sử dụng data tốc độ cao trong vòng 24h.
 • Gói cước tháng: Giá từ 70.000đ đến 500.000đ, cho phép sử dụng data tốc độ cao trong vòng 30 ngày.
 • Gói cước trọn gói: Giá từ 300.000đ đến 1.000.000đ, cho phép sử dụng data tốc độ cao không giới hạn trong vòng 30 ngày hoặc 1 năm.

2. Gói Data 4G Viettel Theo Ngày

Bạn đang cần tìm các gói cước 4G ngon của nhà mạng Viettel để đăng ký sử dụng bên trên điện thoại cảm ứng để rất có thể lướt web đọc báo, xem phim thả ga hay làm các công việc của bạn? Vậy thì trong nội dung bài viết này, mình sẽ chia sẻ cho Anh chị tổng hợp gói cước Viettel với khuyến mãi kèm theo thu hút vào năm 2023 này nhé.

những để ý khi dùng gói cước 4G của Viettel:

 • những gói cước 4G mạng Viettel trên đều phải có tác dụng tự động hóa bảo trì sau 1 ngày, 3 ngày, 5 ngày, 7 ngày, 1 tháng sử dụng. Trừ gói WC1, WC2.
 • các gói 4G Viettel 1 ngày được dùng song song cùng gói 4G 1 tháng Viettel nên rất là tiện nghi.
 • bạn có thể mua thêm dung lượng 4G Viettel cho gói tháng bằng chính những gói 1 ngày.
 • Để check dung lượng 4G Viettel còn lại của gói soạn KTTK gửi 191.
 • Để hủy gói 4G Viettel khi không hề yêu cầu sử dụng tiếp, soạn HUY gửi 191 hoặc HUY tên-gói DK5 gửi 9123.

Gói cước 4G Viettel 1 ngày

Hiện những gói 4G của Viettel 1 ngày có giá siêu rẻ, bạn hãy xem thêm and chọn lựa đăng ký nhé.

Lưu ý:

 • Gói MT10U, MT20N vận dụng cho những thuê bao thuộc danh sách khuyến mại.
 • Gói MI2K, MI3K, MI5K vận dụng cho những thuê bao trả trước.
 • các gói còn sót lại không giới hạn đối tượng người sử dụng đăng ký.

GÓI 4G VIETTEL THEO NGÀY (TUẦN)

Nếu quý khách chỉ có nhu cầu sử dụng Data trong thời gian ngắn 1 ngày, 3 ngày hay 7 ngày (hoặc mua thêm Data trong trường hợp gói Data chính hết) thì những gói cước Data theo ngày dưới đây sẽ là sự lựa chọn của quý khách.

II. DANH SÁCH GÓI CƯỚC 4G THEO THÁNG

Hiện nay Viettel đang đồng thời cung cấp nhiều Gói Cước Mạng 4G theo tháng khác nhau với dung lượng data đa dạng, mang đến nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Chỉ từ 70.000 đ – 150.000 đ / tháng quý khách có thể truy cập Internet thoải mái với lưu lưu Data sử dụng đến 90 GB Data / Tháng

CẬP NHẬT GÓI MẠNG VIETTEL DATA 4G

 • 1. Gói ST150K – Giá 150.000 đ / tháng: Có 90 GB Data / Tháng
 • 2. Gói ST120K – Giá 120.000 đ / tháng: Có 60 GB Data / Tháng
 • 3. Gói ST90 – Giá 90.000 đ / tháng: Có 30 GB Data / Tháng
 • 4. Gói ST70K – Giá 70.000 đ / tháng: Có 15 GB Data / Tháng

Cách Đăng Ký 4G Viettel Tháng quý khách thực hiện như sau:

Trên Website viettelinternet24h quý khách Bấm (Click) vào nút “Đăng Ký Qua SMS” để đăng ký nhanh chóng, hoặc soạn tin nhắn theo cú pháp như sau: MÃ_GÓI_CƯỚC DK5 gửi 9123

Các Gói Mạng Viettel từ ST70K đến ST150K là các gói cước Data phổ thông áp dụng đăng ký thành công 100% cho mọi thuê bao di động trả trước cũng như trả sau của Viettel.

GÓI ST150K

Giá: 150.000 đ / 30 ngày
wifi2 Dung lượng Data 90 GB
Thời gian sử dụng: 30 ngày
3 GB data tốc độ cao/ngày

GÓI ST120K

Giá: 120.000 đ / 30 ngày
wifi2 Dung lượng Data 60 GB
Thời gian sử dụng: 30 ngày
2 GB data tốc độ cao/ngày

GÓI ST90

Giá: 90.000 đ / 30 ngày
wifi2 Dung lượng Data 30 GB
Thời gian sử dụng: 30 ngày
Free Data Tiktok

GÓI ST70K

Giá: 70.000 đ / 30 ngày
wifi2 Dung lượng Data 15 GB
Thời gian sử dụng: 30 ngày
Free Data Tiktok

– Gói ST70K và ST90K thì có thêm ưu đãi: Miễn phí Data truy cập ứng dụng Tiktok

– Gói ST120K và ST150K thì có thêm ưu đãi: Miễn phí Data khi xem Phim, Tivi trên ứng dụng TV360 của Viettel

Chúc Anh chị gồm có trải nghiệm dùng Internet tuyệt hảo. Còn thắc mắc nào, các bạn hãy phản hồi bên dưới. Nhớ ấn Like & bài viết ủng hộ thành viên nhé. Rất cảm ơn Cả nhà đã xem bài viết.

Nếu quý khách cần Lắp mạng Viettel Wifi thì quý khách vui lòng truy cập Website viettelinternet24h.com/cap-quang-viettel để đăng ký.

Ưu Điểm của Sử Dụng Dịch Vụ 4G Viettel

 • Tăng cường trải nghiệm giải trí trực tuyến: Với tốc độ truy cập Internet nhanh, bạn có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc, chơi game,… trực tuyến mà không lo giật lag.
 • Tăng hiệu quả công việc: 4G Viettel giúp bạn kết nối với đồng nghiệp, khách hàng, đối tác nhanh chóng và dễ dàng hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công việc.
 • Tiết kiệm chi phí: 4G Viettel giúp bạn tiết kiệm chi phí so với việc sử dụng 3G.

Ngoài ra, 4G Viettel còn mang đến nhiều tiện ích khác như:

 • Kết nối ổn định, ít bị gián đoạn: 4G Viettel sử dụng công nghệ anten 4G mới nhất, giúp kết nối ổn định hơn và ít bị gián đoạn hơn so với 3G.
 • Phù hợp với nhiều thiết bị: 4G Viettel tương thích với nhiều thiết bị di động, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng đến laptop.

Tóm lại, dịch vụ 4G Viettel sẽ mang đến nhiều ưu điểm vượt trội so với 3G, giúp người dùng mạng viettel trải nghiệm Internet mobile nhanh chóng, mượt mà và tiết kiệm chi phí hơn.

Dưới đây là câu trả lời cho 5 câu hỏi liên quan đến outline:

1. Dịch vụ 4G Viettel là gì?

Dịch vụ 4G Viettel là công nghệ mạng di động thế hệ thứ tư, mang đến tốc độ truy cập Internet nhanh gấp 10 lần so với 3G. Với 4G Viettel, bạn có thể thoải mái xem phim, nghe nhạc, chơi game, lướt web,… mà không lo giật lag.

2. Ưu điểm của dịch vụ 4G Viettel là gì?

Khi sử dụng dịch vụ 4G Viettel, bạn sẽ được hưởng những ưu điểm sau:

 • Tốc độ truy cập Internet nhanh: 4G Viettel cho phép bạn tải xuống, tải lên các tập tin lớn, xem phim, nghe nhạc, chơi game trực tuyến,… một cách mượt mà và không bị giật lag.
 • Phù hợp với nhiều thiết bị: 4G Viettel tương thích với nhiều thiết bị di động, từ điện thoại thông minh, máy tính bảng đến laptop.
 • Kết nối ổn định, ít bị gián đoạn: 4G Viettel sử dụng công nghệ ăng-ten 4G mới nhất, giúp kết nối ổn định hơn và ít bị gián đoạn hơn so với 3G.
 • Tiện lợi, dễ sử dụng: Để đăng ký 4G Viettel, bạn chỉ cần thực hiện vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động.

3. Các gói cước 4G Viettel là gì?

Viettel hiện có nhiều gói cước 4G với các ưu đãi khác nhau, bao gồm:

 • Gói cước ngày: Giá từ 10.000đ đến 50.000đ, cho phép sử dụng data tốc độ cao trong vòng 24h.
 • Gói cước tháng: Giá từ 70.000đ đến 500.000đ, cho phép sử dụng data tốc độ cao trong vòng 30 ngày.
 • Gói cước trọn gói: Giá từ 300.000đ đến 1.000.000đ, cho phép sử dụng data tốc độ cao không giới hạn trong vòng 30 ngày hoặc 1 năm.

4. Cách đăng ký 4G Viettel trên điện thoại di động như thế nào?

Để đăng ký 4G Viettel trên điện thoại di động, bạn thực hiện theo các bước sau:

 1. Mở cài đặt mạng trên điện thoại di động của bạn.
 2. Chọn tùy chọn Đăng Ký 4G.
 3. Chọn gói cước 4G Viettel phù hợp.
 4. Nhấn nút Đăng ký. Hệ thống sẽ gửi tin nhắn xác nhận đăng ký 4G Viettel đến điện thoại của bạn.

5. Làm thế nào để kiểm tra tình trạng đăng ký 4G Viettel?

Để kiểm tra tình trạng đăng ký 4G Viettel, bạn soạn tin nhắn theo cú pháp:

 • KT DATA gửi 191

Hệ thống sẽ gửi tin nhắn phản hồi thông tin về tình trạng đăng ký 4G Viettel của bạn.

Ngoài ra, bạn cũng có thể kiểm tra tình trạng gói 4G Viettel đã đăng ký trên ứng dụng My Viettel.