Tag Archives: Gen Z

Gen Z Là Gì? Gen Z Có Gì Đặc Biệt Đối Với Các Gen Khác

Gen Z Là Gì? Gen Z Có Gì Đặc Biệt Đối Với Các Gen Khác - viettelinternet24h.com

Khi các thế hệ trước dần trưởng thành và tạo được một vị thế trong xã hội, cũng là lúc xã hội chào đón sự xuất hiện và phát triển của thế hệ kế cận. Thế hệ mới đó hiện nay chính là Thế hệ Z hay thường được gọi là Gen Z. Đây là […]