Tag Archives: iphone

Cách sắp xếp ứng dụng và thư mục trên iPhone dễ dàng

Cách sắp xếp ứng dụng và thư mục trên iPhone dễ dàng

Sắp xếp các ứng dụng iPhone của bạn theo nhiệm vụ, vị trí hoặc màu sắc Những gì để biết Để sắp xếp lại một ứng dụng, hãy chạm và giữ ứng dụng đó, kéo đến vị trí mới và thả ứng dụng. Tạo nhiều trang Màn hình chính bằng cách kéo một ứng dụng […]