Tag Archives: Touch Bar

Ý tưởng Touch Bar của Apple rất hay, nhưng không thành công

Ý tưởng Touch Bar của Apple rất hay, nhưng không thành công

Cái gì có thể thay thế nó? Bài học rút ra chính Touch Bar không còn trên tất cả các máy Mac, trừ một máy – MacBook Pro 13 inch 2020. Touch Bar khó sử dụng hơn — và dễ vô tình kích hoạt — hơn các phím F thông thường. Một số ứng dụng […]